Priser

Här hittar du Dentiq priser inom vanlig allmäntandvård.

Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och klara besked om kostnaderna.

Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och styr vilken ersättning du som är vuxen kan få via Tandvårdsstödet.

Vår garanti

Hos oss får du garanti på flera behandlingar. Garantierna gäller på alla Dentiqs kliniker i Stockholms län.

Vi lämnar garanti på tandersättningar. Ersättning för förlorade tänder kallas även protetik.

Tandersättning (protetik)

Ett års garanti på avtagbar protetik
Tre års garanti för implantat
Fem års garanti på fastsittande tandburen protetik*

* För att garantin ska gälla behöver du följa Dentiqs rekommendationer om hur du tar hand om dina tänder och när du behöver komma på besök till oss. Det krävs också att den valda behandlingen är rekommenderad av din tandläkare och att behandlingen är fullt betald.

Undersökningar

NrTitelPrisReferenspris
101Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift935 kr935 kr
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare460 kr405 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1 550 kr1 790 kr
108Utredning utförd av tandläkare2 315 kr2 875 kr
111Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift750 kr730 kr
112Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift955 kr955 kr
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist400 kr400 kr
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist615 kr615 kr

Röntgenåtgärder med mera

NrTitelPrisReferenspris
121Röntgenundersökning av enskild tand80 kr60 kr
123Röntgenundersökning, helstatus900 kr885 kr
124Panoramaröntgen605 kr5750 kr
125Röntgenundersökning, extraoral0 kr560 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1 120 kr1 080 kr
127Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder)245 kr210 kr
128Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder)415 kr365 kr
141Studiemodeller för behandlingsplanering705 kr640 kr
161Salivsekretionsmätning630 kr695 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökningFaktura415 kr
163Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar0 kr1 145 kr
164Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD)Faktura700 kr

Sjukdomsförebyggande åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem475 kr475 kr
204Profylaxskena885 kr885 kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring195 kr195 kr
206Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring390 kr390 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten450 kr310 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande755 kr590 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande915 kr915 kr
Läs mer om Behandlingar

Sjukdomsbehandlande åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande475 kr445 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling900 kr830 kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1 300 kr1 230 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1 840 kr1 840 kr
311Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem475 kr475 kr
312Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem190 kr190 kr
313Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer1 200 kr1 200 kr
314Beteendemedicinsk behandling555 kr555 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom480 kr480 kr
322Stegvis exkavering1 225 kr1 225 kr
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning640 kr590 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1 350 kr1 150 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min2 235 kr1 735 kr
362Lustgassedering, per gång900 kr900 kr

Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi

NrTitelPrisReferenspris
401Tanduttagning, en tand1 260 kr1 160kr
402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand1 755 kr1 655 kr
403Tanduttagning, tillkommande enkel560 kr460 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle3 715 kr3 415 kr
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4 755 kr4 555 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1 210 kr1 160 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle2 350 kr2 250 kr

Implantatkirurgiska åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
420Implantat, per styck4 900 kr3 060 kr
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat6 130 kr3 430 kr
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik1 745 kr1 645 kr
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat7 995 kr4 995 kr
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik1 945 kr1 845 kr
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat11 910 kr6 910 kr
426Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik2 545 kr2 465 kr
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle4 690 kr4 290 kr
430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant1 955 kr1 655 kr
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant2 285 kr2 055 kr
436Avlägsnande av implantat900 kr800 kr
Läs mer om Implantatkirurgi

Parodontalkirurgiska åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd2 075 kr1 975 kr
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd1 635 kr1 335 kr
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd815 kr815 kr
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 4 995 kr3 555 kr
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–35 415 kr4 915 kr
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–34 245 kr3 745 kr
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–35 415 kr4 915 kr
480 Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd355 kr355 kr

Rotbehandling

NrTitelPrisReferenspris
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4 210 kr3 710 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4 975 kr4 475 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler6 115 kr5 615 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6 620 kr6 120 kr
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1 490 kr990 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation1 175 kr875 kr
522Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup980 kr880 kr
523Stiftborttagning1 280 kr1 280 kr
541Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle4 400 kr4 000 kr
542Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1 625 kr1 125 kr

Bettfysiologiska åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4 225 kr3 825 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4 225 kr3 825 kr
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena2 795 kr2 295 kr
606Motorisk aktivering585 kr585 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering970 kr820 kr

Reparativa åtgärder (lagning)

NrTitelPrisReferenspris
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand965 kr665 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 350 kr1 050 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 590 kr1 290 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar1 150 kr850 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 545 kr1 245 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 960 kr1 660 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2 385 kr1 885 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi800 kr600 kr

Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik

NrTitelPrisReferenspris
800Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial7 255 kr 6 255 kr
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial6 855 kr4 855 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 530 kr3 430 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift2 145 kr1 645 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial3 375 kr 2 635 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial2 535 kr2 035 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3 720 kr3 720 kr
807Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten, fräst eller 3D-framställd inre del av metall4 160 kr2 660 kr
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktione3 650kr3 650 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 135 kr1 135 kr

Reparation av tandstödd protetik

NrTitelPrisReferenspris
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd830 kr630 kr
812Reparation av krona, bro eller barkonstruktion1 610 kr1 630 kr
813Broreparation med tandteknisk insats4 895 kr4 895 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande8 450 kr8 450 kr
815Sadelkrona6 140 kr6 140 kr

Avtagbar protetik

NrTitelPrisReferenspris
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4 170 kr3 970 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 790 kr5 590 kr
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad13 845 kr11 845 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments15 400 kr13 400 kr
826Attachments, per styck, material105 kr105 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder10 965 kr10 965 kr
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder10 965 kr10 965 kr
829Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering.7 535 kr7 535 kr

Reparation av avtagbar protes

NrTitelPrisReferenspris
831Justering av avtagbar protes410 kr410 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1 360 kr1 360 kr
833Rebasering av protes2 775 kr2 775 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs2 115 kr2 115 kr
835Rebasering och lagning av protes3 395 kr3 295 kr
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs4 120 kr4 120 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes7 120 kr7 120 kr
839Inmontering av förankringselement3 240 kr3 240 kr

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling

NrTitelPrisReferenspris
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2 110 kr2 110 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5 300 kr4 700 kr
847Klammerplåt4 300 kr4 300kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition670 kr600 kr

Implantatprotetiska åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
850Implantatförankrad krona, en per käke11 790 kr8 790 kr
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke9 815 kr6 815 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro3 375 kr2 370 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2 925 kr2 325 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat580 kr580 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led2 525 kr1 615 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat525 kr525 kr
858Separat distans inklusive distansskruv, per styck1 565 kr1 365 kr
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck1 365 kr1 165 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat44 375 kr34 375 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat46 490 kr36 490kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler48 130 kr38 130 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler44 245 kr33 245 kr
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat26 820 kr18 820 kr
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat27 210 kr21 210 kr
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat29 965 kr23 965 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat4 745 kr4 745 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat5 590 kr5 590 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat7 445 kr7 445 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement16 660 kr15 600 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck305 kr305 kr

Reparation av implantat och implantatstödd protetik

NrTitelPrisReferenspris
881Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats1 210 kr1 210 kr
883Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandtekninsk insats3 250 kr3 250 kr
884Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats7 960 kr7 960 kr
888Fästskruv/broskruv, per styck190 kr190 kr
889Distansskruv, per styck400 kr400 kr

Utbytesåtgärder

NrTitelPrisReferenspris
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand6 920 kr1 290 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar6 920 kr1 660kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår.10 000 kr4 855 kr
926Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke10 000 kr7 230 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår10 000 kr2 370 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona.10 000 kr4 855 kr

Uteblivande

NrTitelPrisReferenspris
0Uteblivande barn och vuxna499 kr
1Uteblivande/sent återbud vid Nödvändig tandvård, tandvård vid funktionsvariation eller särskild tandvård hos tandhygienist499 kr